Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové strategie vybrané akciové společnosti 

    Ostrá, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby marketingové strategie vybrané společnosti působící na průmyslovém trhu. Hlavním pilířem zefektivnění marketingových nástrojů je návrh nové marketingové strategie, ...