Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení finanční situace podniku pomocí statistických metod 

    Otýpka, David
    Diplomová práce se zabývá problematikou současné finanční situace firmy DSB EURO s.r.o. Diplomová práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro zhodnocení ...