Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Otmarová, Linda
    Diplomová práce navrhuje možnost realizace výstavby developerského projektu jako podnikatelského záměru. Developerským projektem se v této práci rozumí administrativní budova. Je zde zahrnut teoretický popis podnikatelského ...