Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix Jazykové školy Presto 

    Zapletalová, Klára
    Předložená diplomová práce se soustředí na analýzu současného marketingového mixu jazykové školy Presto, konkrétně jeho veřejnostní složky, a na základě získaných poznatků předkládá doporučení, jejichž aspirací je jeho ...