Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Palacká, Naďa
    Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti REMAK, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy související s výkonností, jsou zde popsány jednotlivé systémy k měření výkonnosti a analýzy použité ...