Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingové aktivity pro vstup společnosti do nové lokality 

    Palla, Jaroslav
    Tato práce se zabývá analýzou současného stavu na trhu jihomoravského kraje v oblasti výkupu a zpracování kovového odpadu. Její první část se soustředí na nutná teoretická východiska. V druhé části je představena společnost ...