Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Paterová, Michala
    Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Thermona, spol. s r.o. v letech 2006 – 2010. Cílem této práce je pomocí vybraných metod finanční analýzy zhodnotit finanční situaci společnosti a na ...