Now showing items 1-1 of 1

  • Efektivní řízení nákladů v podniku 

    Pavelcová Krejčová, Jana
    Diplomová práce se zaměřuje na problematiku efektivního řízení nákladů. Podrobně pojednává o členění nákladů a představuje hlavní nástroj jejich řízení – kalkulace. V první části práce jsou obsaženy teoretické poznatky, ...