Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj obchodních aktivit firmy prostřednictvím franchisingu 

    Pavlík, Jakub
    Diplomová práce pojednává o rozvoji obchodních aktivit vybraného subjektu prostřednictvím franchisingového podnikání. Předmětem práce je definování teoretických východisek z oblasti franchisingu, provedení analýzy současného ...