Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj malé firmy 

    Pittová, Michaela
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu pro rozvoj penzionu a restaurace. Jedná se o vytvoření externích a interních analýz pro danou firmu. Hlavním cílem je na základě vyhodnocených analýz vytvořit plán pro budoucí ...