Now showing items 1-1 of 1

  • Reporting v podmínkách vybrané firmy vybrané firmy 

    Pecl, Lubomír
    Předložená diplomová práce se zabývá problematikou reportingu v podmínkách vybrané firmy. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se reportingu. Druhá část se zabývá analýzou současného stavu reportingu ...