Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Pelcová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Speleoart, s.r.o. v letech 2006 – 2010. Cílem práce je analýza současného stavu firmy a návrhy na zlepšení její situace. První část práce je věnována ...