Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti financování investičního projektu obce 

    Rejchrtová, Jana
    Diplomová práce se zabývá možnostmi financování investičního projektu obce. První část práce obsahuje teoretická východiska pro pochopení fungování obce a uvedení možností financování obcí. Druhá část obsahuje stručné ...