Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh motivačního systému společnosti Česká spořitelna, a.s. 

    Mašková, Michaela
    Tato diplomová práce je zaměřena na navrţení motivačního systému pro vybranou společnost. První část práce vychází z teoretických poznatků týkající se dané problematiky, které byly zpracovány na základě odborné literatury. ...