Now showing items 1-13 of 13

 • Podnikatelský záměr 

  Jeřábková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského záměru pro reálnou, již existující firmu INJETON PLAST, s. r. o.. Měla by sloužit nejen jako závěrečná diplomová práce, ale rovněž jako podklad a podpůrný materiál ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zouharová, Marie
  Diplomová práce se zaměřuje na popis podnikatelského záměru, jehož náplní je vybudování ekologicky hospodařící drůbeží farmy. Teoretická část specifikuje jednotlivé fáze zpracování podnikatelského záměru a analyzuje současný ...
 • Podnikatelský záměr 

  Janíček, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení společnosti, která zprostředkovává bydlení pro studenty a poskytuje virtuální 3D prohlídky. Práce se skládá z teoretických východisek, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vágó, Gábor
  Témou mojej diplomovej práce je podnikateľský zámer, ktorý sa sústreďuje hlavne na stratégiu, ktorá by dokázala zvýšiť konkurencieschopnosť firmy Stroje a Mechanismy, a.s. Ako hlavný ciel pre túto prácu som si stanovil ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hrdličková, Magdalena
  Tato práce se věnuje zpracování a samotné tvorbě podnikatelského plánu, který bude sloužit nejenom jako diplomová práce, ale především jako snaha uplatnit tento plán v praxi při otevření reálného obchodu v Břeclavi. Jedná ...
 • Podnikatelský záměr 

  Otmarová, Linda
  Diplomová práce navrhuje možnost realizace výstavby developerského projektu jako podnikatelského záměru. Developerským projektem se v této práci rozumí administrativní budova. Je zde zahrnut teoretický popis podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bartoň, Jan
  Diplomová práce seznamuje v teoretické části čtenáře s problematikou řízení výroby a nástroji optimalizace výrobního procesu. Vysvětluje základní pojmy, zákonitosti a metody, které mají za cíl objasnit čtenáři systémy a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prášek, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby podnikatelského plánu. Obsahuje vhodné strategie pro dosažení vysoké prosperity podniku. K posouzení úrovně progrese je vypracován podrobný marketingový plán a návrh řízení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vágó, Gábor
  Témou mojej diplomovej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti Stroje a Mechanismy, a.s. Ako hlavný ciel pre túto prácu som si stanovil úlohu nazbierať čo najviac relevantných informácií o skúmanej problematike ...
 • Podnikatelský záměr 

  Ehrenbergerová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na procesní řízení dané firmy a udržení vysoké jakosti výrobního procesu. Analýzou firmy zjistím silné a slabé stránky. Dále budu řešit konkrétní reklamaci, která musí být vyřešena efektivně a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pávek, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na založení nové firmy, zaměřené na technologie malosériového potiskování samolepících etiket a dalších flexibilních materiálů metodami UV flexotisku a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Čechová, Jitka
  Tato diplomová práce směřuje k vypracování podnikatelského plánu na založení vzdělávacího centra, které má formou skupinových kurzů pomoci tam, kde školní výuka nestačí. V úvodní části jsou rozebrána teoretická východiska, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bartoš, Martin
  Cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru na vybudování společnosti s názvem Černomořské pochoutky s.r.o., zabývající se přípravou a prodejem produktů bulharsko-balkánské a černomořské kuchyně. Prodejna ...