Now showing items 1-1 of 1

  • Využití finanční analýzy v podniku 

    Šenkýř, Adam
    Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku VRBA, s.r.o. v letech 2008 – 2010. Pomocí vybraných ukazatelů a metod je provedena finanční analýza podniku a na jejím základě jsou navrženy možnosti a doporučení ...