Now showing items 1-1 of 1

  • Financování projektu obce 

    Sedláková, Eliška
    Předložená diplomová práce se zabývá analýzou plnění rozpočtu obce Slatina, která slouží jako podklad pro návrh vedoucí ke zlepšení hospodaření obce a zkvalitňování životního prostředí. První část práce obsahuje teoretická ...