Now showing items 1-1 of 1

  • Informační strategie firmy 

    Sedlařík, Vladimír
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou služby YouTube a následným popisem jejích hlavních nedostatků. Na základě teoretických postupů a provedených analýz je cílem navrhnout službu, která odstraní hlavní problémy YouTube, ...