Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Šuláková, Jana
    Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti BAWEL v letech 2007 - 2010. Na základě provedené finanční analýzy a analýzy finančního řízení a srovnání výsledků s konkurenčními společnostmi a oborovými ...