Now showing items 1-1 of 1

  • Využití finanční analýzy v podniku 

    Seidenglanzová, Monika
    Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti OSEVA UNI, a. s. Cílem práce je odhalení příčin finanční situace podniku a na základě získaných poznatků navrhnout možné způsoby řešení, které povedou ke ...