Now showing items 1-1 of 1

  • Využití agilních metod při tvorbě strategických materiálů 

    Waldhans, Marek
    Tato diplomová práce se zaměřuje na popis agilních metodik a jejich využití při tvorbě strategického materiálu v podniku. Hlavní část práce je věnována metodikám SCRUM a Kanban. Přínosem této práce je optimalizování procesu ...