Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu pro Minipivovar Jeseník 

    Sigmundová, Lenka
    Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu pro Minipivovar Jeseník. Cílem je na základě kritické analýzy současné marketingové komunikace zlepšit propagační chování podniku. Úsilí je věnováno tomu, aby byly ...