Now showing items 1-1 of 1

  • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

    Skálová, Hana
    Diplomová práce je zaměřena na rozbor využití výrobních prostředků a jejich péči ve firmě RAMET C.H.M. a.s. v Kunovicích. V práci je provedena analýza současného stavu majetku, strojů a zařízení používaných při výrobě ...