Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh strategie rozvoje malého rodinného podniku 

    Uherková, Andrea
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje malého rodinného podniku. Je snahou práce navrhnout takové změny, které by vedly k odstranění slabých stránek firmy, eliminovaly hrozby a zefektivnily hospodaření ...