Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Vágó, Gábor
    Témou mojej diplomovej práce je podnikateľský zámer, ktorý sa sústreďuje hlavne na stratégiu, ktorá by dokázala zvýšiť konkurencieschopnosť firmy Stroje a Mechanismy, a.s. Ako hlavný ciel pre túto prácu som si stanovil ...
  • Podnikatelský záměr 

    Vágó, Gábor
    Témou mojej diplomovej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti Stroje a Mechanismy, a.s. Ako hlavný ciel pre túto prácu som si stanovil úlohu nazbierať čo najviac relevantných informácií o skúmanej problematike ...