Now showing items 1-5 of 5

 • Podnikatelský záměr 

  Dupal, Ivo
  Ve své diplomové práci se zabývám podnikatelským záměrem na založení společnosti na výrobu sena. Součástí práce je stanovení výrobního plánu a poslání podniku. Práce také obsahuje cíle podniku v jednotlivých oblastech a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Nevečeřalová, Lucie
  Cílem této diplomové práce je návrh podnikatelského plánu pro založení nové živnosti zabývající se výrobou šité tvorby a jejím prodejem prostřednictvím internetu. Práce obsahuje teoretická východiska spojená s touto ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hnátek, Robert
  Diplomová práce „Podnikatelský záměr“ se zabývá hodnocením současné situace vybraného podniku. Na základě jednotlivých analýz je vypracován podnikatelský záměr pro uvedení nových produktů zahraničního výrobce na český trh. ...
 • Podnikatelský záměr na bázi franchisingu 

  Česalová, Iveta
  Předmětem této práce je zpracování podnikatelského záměru na bázi franchisingu v oblasti předškolního vzdělávání. Teoretická část obsahuje definici podnikatelského záměru a jeho části, dále vysvětlení základních pojmů v ...
 • Transformace živnostenského podniku a jeho další rozvoj 

  Dacíková, Marie
  Diplomová práce řeší problematiku převodu živnosti na společnost s ručením omezeným a její další rozvoj. Práce se zabývá daňovými, účetními a administrativní náležitosti, které jsou spjaty s touto transformací. Změna je ...