Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové srategie společnosti 

    Valentová, Tereza
    Diplomová práce představuje návrh marketingové strategie společnosti ZŘUD-Masokombinát Polička, a. s., která působí v oblasti masného průmyslu a zabývá se výrobou a prodejem masa a masných výrobků. Cílem práce je zvýšení ...