Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnotenie výkonnosti podniku 

    Korenčiak, Miroslav
    Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti podniku prostredníctvom metódy ekonomickej pridanej hodnoty. Pomocou ukazovateľa EVA a čiastkových ukazovateľov získaných jeho dekompozíciou je vykonaná analýza výkonnosti ...