Now showing items 1-1 of 1

  • Studie průběhu zakázky firmou 

    Tůma, Tomáš
    Ve své diplomové práci se zabývám studií průběhu zakázky firmou Böhm Jihlava, která vyrábí sedačky a sedací soupravy. Práce analyzuje současný stav průběhu zakázky firmou. V návrhu řešení je popsán projekt, který je složen ...