Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Čevelíková, Barbora
    Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti REDA a.s. mezi lety 2005 až 2010 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Hlavním cílem této práce je formulovat návrhy na zlepšení finanční situace ve společnosti. ...
  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Měcháčková, Tereza
    Diplomová práce je zaměřená na hodnocení výkonnosti a finančního zdraví společnosti REDA, a. s. v letech 2006-2010. V praktické části práce je provedena analýza hospodaření společnosti a finanční analýza a porovnání výsledků ...