Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

    Nábělek, Marek
    Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti plánované investiční akce v podobě nákupu laserového řezacího stroje ve středně velkém podniku působícím ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti ...