Now showing items 1-1 of 1

  • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

    Záškodová, Lenka
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. v jejím konkurenčním prostředí. Zkoumá konkurenceschopnost firmy na základě provedených analýz. Dle zjištěných skutečností je ...