Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh informačního systému pro základní školu 

    Zapletal, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro soukromou základní školu. Jsou zde uvedeny teoretická východiska, nezbytná pro pochopení dané problematiky, dále analýza současné situace ve škole, popis ...