Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vybrané firmy 

    Zavoralová, Eva
    Diplomová práce je zaměřena na analýzu realitní společnosti M&M reality holding, a.s.. V rámci mapování společnosti se zaměřuji na rozbor oborového okolí pomocí PEST analýzy, Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT ...