Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Zdražil, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem a finanční analýzou společnosti NERA DISPLAYS, s r.o. Na základě získaných informací doporučuje a hodnotí možnosti pořízení nových CNC strojů a zároveň se zabývá ...