Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Malachová, Sabina
  Diplomová práce se zabývá návrhem konkurenční strategie malé firmy. Východiskem je strategická analýza, za pomocí které jsou identifikovány vnitřní a vnější vlivy působící na daný podnik. V závěrečné části je vypracován ...
 • Návrh opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti hotelu 

  Seďová, Michaela
  Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vysvětlení pojmů souvisejících s problematikou konkurenceschopnosti a marketingu. Analytická část využívá vybraných metod k rozboru vnějšího a vnitřního prostředí podniku. V ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Teplá, Petra
  Podstatou diplomové práce je zhodnocení současné situace fitness klubu STAR TRAC health club v jeho konkurenčním prostředí a následný návrh opatření pro posílení konkurenceschopnosti a udržení předního postavení firmy na ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Záškodová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. v jejím konkurenčním prostředí. Zkoumá konkurenceschopnost firmy na základě provedených analýz. Dle zjištěných skutečností je ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy (Pivovar Černá Hora a.s.) 

  Mirvaldová, Martina
  Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu k posílení konkurenceschopnosti podniku na základě analýz vlivů mikroekonomických a makroekonomických faktorů. Dále se tato práce zabývá zhodnocením současné situace výrobní ...
 • Posílení konkurenceschopnosti firmy pomocí návrhu změny marketingové strategie 

  Mácová, Romana
  Cílem této diplomové práce je analýza firmy a jejich konkurentů, ze které budou vytvořeny návrhy na změny primárně v marketingové strategii firmy tak, aby se zlepšila její konkurenceschopnost a došlo k upevnění pozice na ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti firmy 

  Gregorová, Jitka
  Diplomová práce s názvem Rozvoj konkurenceschopnosti firmy se věnuje návrhu opatření pro hotel Arigone*** v Olomouci vedoucích k posílení konkurenceschopnosti. Opatření byla navrhnuta po prozkoumání údajů a analýz a ...
 • Strategie rozvoje podniku Focus CZ Marketing and IT Research s.r.o. 

  Matoušková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá strategií, která vede k rozvoji obchodní společnosti poskytující služby. Navrhuje nejvhodnější změny a k nim vedoucí kroky, které mají eliminovat slabé stránky a využít možné příležitosti, tak jak ...