Now showing items 13458-13477 of 26751

 • Obalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslu 

  Marták, Radek
  Obalový materiál je prostředek, kterého se využívá jako ochrany potravin před vnějšími fyzikálními, chemickými a mikrobiologickými vlivy a tedy pro prodloužení údržnosti potravin. Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi ...
 • Obchodní společnosti 

  Rašovská, Lucie
  Tato akalářská práce se zabývá obchodním právem, speciálně pak problematikou obchodních společností. Jsou v ní obsažena mimo jiné fakta o financování, daňové povinnosti, výhody a nevýhody obchodních společností, návrhy na ...
 • Obchodní společnosti 

  Vajdová, Petra
  Táto bakalárska práca je zameraná na zmenu právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Porovnáva jednotlivé typy obchodných spoločností, ich výhody a nevýhody. Pri zmene právnej formy spoločnosti ...
 • Obchodní společnosti 

  Háblová, Agáta
  Tato bakalářská práce se zabývá obchodními společnostmi a jejich problematikou. A to z právního, daňového i účetního hlediska. Práce se zabývá jak všeobecnými tématy, které se týkají těchto společností, tak praxí každé ...
 • Obchodní společnosti 

  Pecl, Lubomír
  Předložená práce se zabývá problematikou slučování obchodních společností, v tomto případě dvou společností s ručením omezeným. První část práce obsahuje teoretické poznatky týkající se způsobu přeměny obchodních společností. ...
 • Obchodní středisko v Brně - technologická etapa opláštění 

  Cimflová, Lucie
  Práce se zabývá technologickou etapou opláštění budovy. Specifikuje technologické předpisy na 2 druhy opláštění. Prvním typem jsou sendvičové panely a druhým keramické desky. Popisuje technickou zprávu řešeného objektu. ...
 • Obchodování na akciových trzích 

  Konečný, Pavel
  V práci je řešena problematika obchodování na akciových trzích z pohledu začínajícího obchodníka. Zvolený problém je teoreticky popsán a v rámci praktické části je testováno několik strategií spolu s obchodním SW. U některých ...
 • Obchvat Blučina - II/416 

  Kubík, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obce Blučina. Obchvat bude navržen jako cesta S 9,5/80 a bude navazovat na stávající komunikace II/416, která v současnosti prochází obcí a komunikaci II/425, ...
 • Obchvat města Brtnice 

  Anděl, Petr
  Cílem bakalářské práce je vypracování vyhledávací studie obchvatu města Brtnice. Brtnice se nachází v kraji Vysočina 13km jihovýchodně od krajského města Jihlava. Důvodem návrhu obchvatu stávající komunikace II/405 je ...
 • Obecné gramatiky: Normální formy a jejich aplikace 

  Klobučníková, Dominika
  Táto práca sa zaoberá problematikou obecných gramatík, normálnych foriem a ich aplikácií. Zameriava sa na kontextové gramatiky ako ich špeciálne prípady. Na základe analýzy tejto množiny bol navrhnutý algoritmus využívajúci ...
 • Obecné konfigurační rozhraní pro virtuální stroje 

  Krajňák, Martin
  Cieľom tejto práce je dokumentácia procesu vývoja dialógov, slúžiacich na konfiguráciu entít oVirt-u. Práca sa sústreďuje na dialóg konfigurujúci virtuálne stroje, keďže disponujú veľkým počtom závislostí, ktoré sa vzájomne ...
 • Obecné m - znakové kódy 

  Holešovský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá výsledky teorie samoopravných kódů, tj. kódů, které slouží výhradně k detekci a opravě chyb vznikajících při komunikaci pomocí těchto kódů. Cílem práce je především podání této teorie v ...
 • Obecné rotační NURBS plochy 

  Sekáč, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá rotačními NURBS plochami. NURBS plochy jsou racionálním rozšířením B-spline ploch, což umožňuje zobrazení kuželoseček, a tedy i anuloidu, kulové plochy a dalších rotačních ploch. Součástí ...
 • Obecné zásady při transformaci leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát 

  Pokorný, Šimon
  Záměrem této bakalářské práce je popis obecných zásad transformace leteckého turbokompresorového motoru na aeroderivát. Součástí práce jsou elementární funkční principy a konstrukční provedení spalovacích turbín využívaných ...
 • Obecní bytový dům 

  Lušovský, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba čtyřpodlažního nepodsklepeného bytového domu v Jeseníku nad Odrou. Bytový dům tvoří pět bytových jednotek s hromadnou garáží a společnými místnostmi. Celý objekt je pak zastřešen ...
 • Obecní bytový fond a jeho správa 

  Licková, Věra
  Bakalářská práce popisuje domovní a bytovou politiku jak na obecné úrovni, tak na konkrétní úrovni města Šlapanice. Mapuje v základních rysech vývoj bytové politiky před rokem 1989 až do současnosti. Popisuje koncepci ...
 • Obecní úřad 

  Hazuková, Jarmila
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obecního úřadu. Jedná se o dvoupodlažní stavbu částečně podsklepenou. Objekt je navržen jako zděná konstrukce. Střecha objektu je plochá, dvouplášťová se sklonem 3°. Hlavní vchod je ...
 • Obecný generátor syntaxí řízeného překladu 

  Marcin, Juraj
  Tato práce je věnovaná návrhu a vytvoření obecného generátoru, který provádí syntaxí řízený překlad dle požadavků uživatele. Překlad je vykonávaný syntaktickým analyzátorem a to už v době provádění analýz zdrojového programu. ...
 • Obecný systém pro testování interpretů 

  Drahošová, Michaela
  Práce se zabývá návrhem a implementací systému pro testování interpretů. Testování interpretů je založeno na principu porovnání výsledků interpretace testovacího programu s referenčními výsledky. Sada testovacích programů ...
 • Oběžný regálový zásobník 

  Otradovský, Tomáš
  V této bakalářské práci je navrhnuto konstrukční řešení oběžného regálového zásobníku jako zásobníku hliníkového tyčového materiálu. Bakalářská práce obsahuje základní funkční výpočty, návrh kinematiky materiálu v zásobníku. ...