Now showing items 19309-19328 of 26751

 • S počítačem bez myši a klávesnice 

  Jaroň, Lukáš
  V této bakalářské práci jsou popsány návrhy způsobů, jakými lze ovládat počítač bez myši a klávesnice, pouhým pohybem ruky, a uživatelských rozhraní. Dále je zde popsána teorie nástrojů použitých k vytvoření experimentálních ...
 • S-BUS I/O modul jako periférie pro PLC Saia 

  Vaško, Jiří
  Námětem mé bakalářské práce je návrh vstupně-výstupního modulu s digitálními vstupy a digitálními reléovými výstupy. Modul by měl být schopen komunikovat s automaty řady SAIA PCD prostřednictvím sběrnice SAIA S-Bus. Primární ...
 • S335 

  Dostál, Jan
  Bakalářská práce s názvem S355 má podobu velkoformátového kovového objektu. Výchozím materiálem pro sochu byla konstrukční ocel S355; socha je tvořena jednotlivými, navzájem propojenými segmenty, jež utvářejí výsledný tvar ...
 • Sabermetrics - statistická analýza výkonů baseballových hráčů 

  Groman, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou baseballových hráčů, jejichž výkony predikujeme pomocí statistických modelů. Z matematického aparátu využijeme Markovovy řetězce, indexovou analýzu a lineární regresi. ...
 • Sací potrubí s variabilní délkou 

  Vojkůvka, František
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše o problematice sacího potrubí s variabilní délkou. Úvod práce je věnován systému sání zážehových motorů a popisu jednotlivých prvků sání. Dále je rozebrán vliv sacího potrubí ...
 • Sací systémy spalovacích motorů 

  Hadrava, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na sací systémy spalovacích motorů. Důraz je kladen hlavně na konstrukci a jednotlivé části sacích systémů. Část práce je také věnována různým druhům přeplňování motorů. Na závěr jsou jednotlivé ...
 • Sací trakt vozů Formule Student 

  Ševčík, Miroslav
  Tato práce se zabývá popisem používaných konstrukčních řešení sacích traktů vozů Formule Student. V první části jsou rozebrány pravidla soutěže. Ve druhé části pak jednotlivé komponenty sacího traktu. Ve třetí kapitole ...
 • Sací trakty čtyřdobých nepřeplňovaných motorů 

  Plašil, Petr
  Cílem této bakalářské práce je rešerže sacích traktů čtyřdobých nepřeplňovaných motorů od historie až po současnost. V práci jsou uvedeny jednotlivé části sacího traktu od čističů vzduchu, přes systémy tvoření směsi po ...
 • Sada aplikací pro demonstraci real-time vlastností uC/OS-III na platformě FITkit 3 

  Koutný, Vít
  Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře se základními pojmy z oblasti real-time systémů a real-time operačních systémů. Popisuje operační systém uC/OS-III, zejména jeho jádro, základní datové struktury a služby aplikačního ...
 • Sada jednoduchých 3D her 

  Vrána, Michal
  Předmětem tohoto bakalářského projektu je grafická knihovna Open Scene Graph a její použitelnost v praxi. Konkrétním cílem bylo vytvoření série demonstračních aplikací, tutoriálů k nim a jedné počítačové hry testující ...
 • Sada ovládacích prvků pro WPF 

  Vršan, Ondřej
  Tato práce se zabývá vytvářením znovupoužitelných ovládacích prvků pro WPF. Srovnává dostupné ovládací prvky na trhu a open source projekty. Popisuje vytvoření vlastní sady ovládacích prvků pro technicky zaměřené aplikace. ...
 • Sada procedurálně generovaných efektů 

  Barvíř, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením knihovny pro procedurálně generováné efekty. Popisuje techniky, využívané při vytváření navržených efektů, kterými jsou: laser, elektrický oblouk, energetická střela a štít. Výsledkem ...
 • Sada příkladů pro demonstraci práce s nástrojem Questa inFact 

  Fodor, Dušan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prezentáciou práce s platformou Questa inFact od spoločnosti Mentor Graphics pri verifikácii integrovaných obvodov. V úvode približuje teóriu z oblasti verifikácie a približuje niektoré ...
 • Sada příkladů pro demonstraci práce s platformou Questa 

  Krajčír, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá prezentací práce s verifikační platformou Questa od společnosti Mentor Graphics při verifikaci číslicových obvodů. V úvodu práce jsou poskytnuty základní informace o principech verifikace ...
 • Sada přípravků pro demonstraci základních klíčovacích technik 

  Žlebek, Lukáš
  Tato práce se zabývá konstrukcí sady prototypů laboratorních přípravků, pro ukázku základních metod digitálních modulací. Hlavním přípravkem je generátor nosné a klíčovacího signálu, který generuje cyklicky se opakující ...
 • Sada testů GUI instalačního nástroje Anaconda 

  Sedlák, Jan
  Cílem této práce je prozkoumat principy a dostupné nástroje pro automatizované testování grafického uživatelského rozhraní. Jeden z těchto nástrojů je rozšířen a použit pro návrh a implementaci testů instalace linuxové ...
 • Sada testů pro projekt OpenLDAP/NSS 

  Špůrek, David
  Cílem práce je vytvořit sadu testů pro projekt OpenLDAP/NSS. Práce objasňuje principy testování, možnosti automatizace testování v prostředí GNU/Linux a vysvětluje pojmy LDAP i NSS. Testy jsou navrženy pro distribuci ...
 • Sada testů pro Red Hat Test Suite 

  Novotná, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou testů pro Red Hat Test System (RHTS). Vysvětluje základní metody testování a důvody pro jejich automatizaci, je popsán systém RHTS a způsob vytváření sady testů pro softwarový ...
 • Sada testů rozhraní XML-RPC pro systém Spacewalk 

  Vlček, Jan
  Práce se zabývá vytvářením sady testů pro XML-RPC rozhraní systému Spacewalk a to převážně knihovny, která má vytváření usnadnit. Řešení vychází z analýzy systému Spacewalk z pohledu komunikace pomocí XML-RPC. Práce také ...
 • Sada webových demonstrací pro zpracování signálů 

  Kaňok, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konvolucemi a komplexními exponenciálními funkcemi využívanými při zpracování signálů, jmenovitě jejich vysvětlení a popis využití. Dále si klade za cíl zhodnotit stávající veřejné interaktivní ...