Now showing items 21793-21811 of 26751

 • Tachymetrické zaměření lokality v Brně-Medlánkách (SOS vesnička) 

  Soukup, Štěpán
  Cílem této práce je vyhotovení účelové mapy zaměřenou výškopisně a polohopisně tachymetrickou metodou v areálu SOS dětské vesničky v Brně, v katastrálním území Medlánky. Práce mapuje postup tvorby mapy od její přípravné ...
 • Tachymetrické zaměření okolí Hřebenáče 

  Setnický, Viktor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy v katastrálnom území obce Sloup, nachádzajúcej sa na okraji CHKO Moravský kras. V danej lokalite sa nachádza niekoľko vstupov do rozsiahlych jaskynných systémov, časté ...
 • Tachymetrické zaměření okolí zámku ve Velkých Losinách 

  Belanis, Pavel
  Cílem bakalářské práce je tvorba účelové mapy okolí zámku ve Velkých Losinách. Lokalita je národní kulturní památkou. První část práce se zabývá teoretickými poznatky potřebnými k pochopení problematiky tvorby účelové mapy. ...
 • Tactus 

  Zelený, Tomáš
  Tato bakalářská práce navazuje na moji předešlou prostorovou tvorbu v oblasti 3D tisku.Socha je vytvořena z podpor ve 3D programech a převedená do reality za pomoci tisku. Výsledkem je tak totemový pilíř vytištěn z materiálu PETG.
 • Tahová zkouška trubek 

  Janda, Luděk
  Předložená bakalářská práce se zabývá tahovou zkouškou zkušebních vzorků z trubek a ověřuje možnosti získání odpovídajících materiálových charakteristik. V práci byly zkoumány celkem 3 typy vzorků z trubek zhotovených dle ...
 • Tajmlajn.cz - mobilní/webová služba pro plánování dosažení úkolu 

  Chlápek, Tomáš
  Cílem této práce je tvorba mobilní a webové služby, jež umožní uživateli tvorbu časového plánu pro dosažení úkolu. Časový plán nabízí uživatelům možnost si lépe a kvalitněji rozvrhnout svůj čas určený pro práci na zadaném ...
 • Tajmlajn.cz - webová služba pro plánování dosažení cíle 

  Dovičovič, Michal
  Cílem této práce je návrh a realizace webové aplikace, která slouží k plánování a vede k dosažení cílů. Aplikace umožňuje vyhledávání přátel v této službě a vzájemné podporování na základě úspěchů. Dále mohou uživatelé ...
 • TAKE ME ON THE WAY 

  Volfová, Marika
  Stručná charakteristika formy a technologie bakalářské práce a její zdůvodnění. Uvedení do tématiky a problematiky řešené v této práci. Zařazení do kontextu současného umění.
 • Taktování moderních procesorů s ohledem na výkon, spotřebu a teplotu 

  Kelečéni, Jakub
  Táto práca rieši problematiku závislosti - celkovej doby výpočtu, spotreby energie a teploty - na pracovnej frekvencií serverového procesora. V teoretickej časti je popísaná architektúra použitého procesora, sada benchmarkov ...
 • Taneční škola v Brně 

  Dutka, Tomáš
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v 6. semestru bakalářského studia. Předmětem zadání je novostavba objektu taneční školy, která je navržena na parcele spadající pod území Brno-Zábrdovice. ...
 • Tavidla pro strojní pájení vlnou a tavidlové zbytky 

  Kryll, Josef
  Předkládaná práce se zabývá problematikou tavidlových zbytků po pájení vlnou. Základním zaměřením práce je navrhnutí metodiky pro změření hodnoty povrchového izolačního odporu tavidlových zbytků po zapájení i izotermálním ...
 • Tavidlové zbytky po pájení přetavením 

  Uhlář, Vít
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou tavidlových zbytků vzniklých po pájení přetavením ve vztahu k deskám plošných spojů. První část se zabývá uvedením do problematiky pájecích past a samotných ...
 • Tavící agregáty ve slévárnách 

  Toufar, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popis vlastností a chod vybraných tavících agregátů ve slévárnách. Stručně byla popsána historie zpracování kovů a vývoj tavících agregátů. Na základě poznatků bylo provedeno rozdělení tavících ...
 • Taxonomické zaradenie kvasiniek asociovaných s lúčnymi rastlinami 

  Čurillová, Natália
  Pre identifikáciu kvasiniek pomocou biotypizácie bolo vybraných celkom 60 kmeňov izolovaných z lúčnych rastlín. Príprava vybraných kmeňov prebiehala podľa štandardnej metodiky (Bruker) a metodiky vyvinutej na Chemickom ...
 • TCP/IP protokol pro výukovou HW/SW platformu FITKit 

  Leskovec, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o zpracování TCP/IP protokolu pro výukové zařízení FITKit. Zabývá se výběrem vhodného řešení, modifikaci nalezeného řešení a provázání s cílovým zařízením. Dále popisuje finální testování a chování ...
 • Technická a ekonomická analýza prádelenského provozu 

  Kočí, Martin
  Tato práce se zabývá technickou a ekonomickou analýzou Laboratoře energeticky náročných procesů, která se zabývá optimalizací energetických procesů. Jejím cílem je vytvořit výpočtový nástroj k určení celkové finanční bilance ...
 • Technická analýza 

  Hlavenka, Dušan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických veličin v ekonomické oblasti se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje emisím, které jsou zahrnuty v Prime Market Indexu ...
 • Technická analýza 

  Skoupý, David
  Jedním ze způsobů, jak nakládat s finančními prostředky je investování. To za určitých modelů a predikcí sleduje vývoj trhu či daného instrumentu (akcie). Tato práce se zabývá vypracováním programu, jenž předem tvoří ...
 • Technická analýza 

  Novotný, Adam
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití technické analýzy v praxi a její výsledky porovnává s investičním fondem. V teoretické části jsou popsány základní informace o akciích, metody technické analýzy a základní teorie ...