Zobrazují se záznamy 1-20 z 26688

 • Studie chování paramagnetických molekul na površích 

  Bouček, Martin
  Tato práce se zabývá chováním paramagnetických molekul ftalokyaninu měďnatého (CuPC), heminu a bis(dibenzoylmethan) měďnatého [Cu(dbm)2] na površích skla a polykrystalického zlata, v případě [Cu(dbm)2] i na povrchu grafenu. ...
 • Návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů s využitím konvejorů 

  Hýl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá pseudo-diferenčním kmitočtovým filtrem druhého řádu pracujícím v napěťovém režimu. Dále se věnuje popisu různých typů kmitočtových filtrů a jejich charakteristikám. Obsahuje souhrn informací ...
 • Evidence skladových zásob pomocí QR kódů 

  Rebro, Tomáš
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť webovú aplikáciu pre evidenciu skladových zásob. Aplikácia je optimalizovaná najmä pre mobilné zariadenia. Aplikácia vytvára intuitívne, graficky prívetivé prostredie pre uživateľa, ...
 • Automatické testování uživatelských rozhraní 

  Meluzín, Vojtěch
  Tato práce se zabývá řešením problému automatického testování uživatelského prostředí pro systém ARTable, který je tvořen pomocí frameworku ROS. Zvolený problém jsem vyřešil tvorbou rozšíření pro testovací nástroj. Rozšíření ...
 • Simulátor asembleru x86 pro výuku 

  Heštera, Andrej
  Cieľom tejto práce je nadobudnúť potrebné znalosti analýzou architektúry inštrukčnej sady x86 a jazyka symbolických inštrukcií pre navrhnutie a implementovanie simulačného prostriedku v objektovo orientovanom jazyku Java ...
 • Vztah změn sázkových kurzů a výsledků fotbalových zápasů 

  Jurkovič, Juraj
  Cieľom tejto práce je demonštrovať techniky pre riešenie úloh extrakcie dát z webu a získavania znalostí z dát. Prípadová štúdia je zameraná na zber dát zo stávkových kancelárií a následnú analýzu týchto dát. Práca demonštruje ...
 • Webová platforma pro spolupráci aktivistů 

  Kabelka, Jiří
  Cílem této práce je vytvoření webové platformy pro sjednocování ekologicky zaměřených aktivistů obsahující nástroje pro vyhledávání vhodných projektových partnerů a následnou správu projektů. Obsahem práce jsou také nástroje ...
 • Sdílení zkušeností v posilovaném učení 

  Mojžíš, Radek
  Cílem této práce je využít metod sdílení zkušeností při učení neuronových sítí na problém posilovaného učení. Jako testovací prostředí používám staré 2D konzolové hry, jako například space invaders nebo Phoenix. Testuji ...
 • Výkonový tester databází 

  Šulaj, Martin
  Hlavným cieľom tejto práce je vytvorenie nástroja na meranie výkonnosti relačných databáz a následné preukázanie jeho funkčnosti. Výsledný nástroj je logicky rozdelený do 4~častí, pričom každá časť môže fungovať nezávisle. ...
 • Smart tramvaj v Brně 

  Fiala, Jan
  Cílem této práce je vybraní vhodných technologií, které lze použít pro lokalizaci tramvaje při průjezdu místem, kde by mělo dojít ke stažení či vytažení pantografu, navržení a implementace lokalizačního systému. V řešení ...
 • Detekce hledaných osob ve videu 

  Bažout, David
  Cílem této práce je vytvořit nástroj umožňující vyhledávání podezřelých osob ve videozáznamu pocházejícího z dohledových kamer. Hledané osoby jsou systému určeny pomocí několika fotografií obličeje. Výstup tvoří informace ...
 • Automatická kalibrace dopravní kamery pro měření rychlosti vozidel 

  Nociar, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému pre automatickú kalibráciu dopravnej kamery za účelom merania rýchlosti vozidiel. Práca obsahuje teoretický úvod do problematiky kalibrácie kamery, popisuje princípy ...
 • Zabezpečená brána pro bezdrátové IoT protokoly 

  Hošala, Martin
  Táto práca bola zameraná na vytvorenie funkčného prototypu zabezpečenej brány pre bezdrôtové IoT protokoly s využítím BeeeOn IoT Gateway. Na vytvorenie výsledného riešenia bolo potrebné analyzovať existujúce zabezpečovacie ...
 • Modul pro sledování znalostí uživatelů pro Kanboard.org 

  Válka, Jan
  Cílem této práce je vytvoření modulu, pro sledování znalostí stávající uživatelů aplikace Kanboard. Podstatou tohoto modulu je ohodnotit schopnosti zaměstnanců a přidělit jim štítky. Na základě těchto atributů je tu dále ...
 • Posilované učení pro 3D hry 

  Beránek, Michal
  Práce se zabývá učením neuronové sítě na jednoduchých úlohách v prostředí 3D střílečky Doom, zprostředkovaném výzkumnou platformou ViZDoom. Hlavním cílem je vytvoření agenta, který se učí na několika úlohách zároveň. ...
 • Procedurální generování měst 

  Bílý, Kristián
  Bakalářská práce se zabývá procedurálním generováním měst. Jejím cílem je navrhnout, implementovat a otestovat aplikaci schopnou vygenerovat město v uživateli zvoleném terénu. Práce využívá L-Systémy pro generování sítě ...
 • Určení natočení hlavy na snímku neuronovou sítí 

  Rybnikár, Lukáš
  Umelé neurónové siete nie sú novinkou, ale posledné roky zaznamenali na populárnosti a dostali sa viac do povedomia širokej verejnosti. Táto bakalárska práca sa zameriava na zistenie uhlu, pod ktorým sa nachádza hlava ...
 • Informační systém florbalového týmu 

  Zmek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem webových technoloií a následným vytvořením informačního systému pro florbalový tým FbC ReActive Aligators E kvůli přehledným statistikám a správě docházky na události. Informační ...
 • Nové modely pro automatickou detekci degradace výkonu 

  Stupinský, Šimon
  Testovanie výkonu predstavuje kľúčový faktor pri optimalizácii programov počas ich vývoja, avšak, v súčastnosti nie je vyvinutý na takej úrovni ako funkcionálne testovanie. Nástroj Perun poskytuje automatickú správu ...
 • Služba pro zjištění zranitelností knihoven použitých na webových stránkách 

  Bednář, Radek
  Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro detekci technologií použitých na webových stránkách a následnému zjištění jejich zranitelností. Aplikace je implementována s využitím Symfony Frameworku a knihovny React.js. ...