Now showing items 21-40 of 26688

 • Monitorování funkčnosti běžících aplikací 

  Paplauski, Andrei
  Cílem této práce je vytvoření systému, který bude sloužit k monitorování běhu aplikace s zaměřením na sféru řízeni letového provozu. Práce analyzuje problémy monitoringu aplikaci v dané sféře a navrhuje efektivní řešeni, ...
 • Monitorování provozních vlastností IPFIX kolektoru 

  Kala, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi sledování stavu IPFIX kolektoru, který je určen ke shromažďování metadat ohledně síťového provozu. Stručně seznamuje s problema- tikou monitorování a popisuje aktuální stav IPFIX ...
 • Linuxové víceplatformní oddělené běhové prostředí pro analýzu malware v IoT 

  Uhříček, Daniel
  Analýza IoT malwaru je problematická zejména pro množství a rozlišnost architektur procesorů používaných IoT zařízeními. Práce shrnuje možnosti statické, dynamické a síťové analýzy Linuxového malwaru a hodnotí existující ...
 • Automatizace procesů Design sprintu 

  Farkašová, Martina
  Táto práca rieši tematiku automatizácie procesov, ktoré sú súčasťou agilnej metodiky Design šprintu. Navrhnuté riešenie vychádza z poznatkov nadobudnutých absolvovaním Design šprintu v spoločnosti Kentico Software s.r.o. ...
 • Extrakce obličeje zakrytého maskou 

  Križka, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá viacerými spôsobmi na extrakciu maskovanej tváre za pomoci terahertzového a infračerveného žiarenia. Pre vyriešenie problému bola vytvorená špeciálna databáza fotografií dvanástich ľudí podľa ...
 • Mobilní aplikace pro sledování závislostí 

  Foltýn, Martin
  Cílem práce je navrhnout, naimplementovat a otestovat mobilní aplikaci pro platformu iOS. Ta bude sloužit ke sledování závislostí na drogách a závislostí psychickych. Aplikace může pomoci uživateli sledovat pokrok v průběhu ...
 • Detekce projevů onemocnění diabetes na sítnici lidského oka 

  Sýkorová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí vybraných projevů diabetické retinopatie na snímcích sítnice, pořízených digitální fundus kamerou. Před samotným hledáním exsudátů a hemoragií je určeno místo fovey, optického disku ...
 • Porovnávání retinálních obrázků s patologickými nálezy 

  Palacková, Bianca
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať software pre porovnávanie dvoch retinálnych obrázkov, pričom predmetom porovnávania sú patologické nálezy na sietnici. Najčastejšie ochorenia postihujúce sietnicu ...
 • Spolupráce více uživatelů v rozšířené realitě na iOS 

  Jurczyk, Adam
  Cílem této práce bylo vytvoření řešení, které by umožňovalo spolupráci více uživatelů ve sdílené rozšířené realitě. Navržené řešení umožňuje více uživatelům úpravu virtuálních objektů a interakci s nimi ve 3D sdílené scéně ...
 • Generování projevu kožního onemocnění do syntetických otisků prstů z generátoru SFinGe 

  Wildmann, Radek
  Práce se zabývá tématem generování projevů kožních onemocnění, lupénky a suspenzační kolagenózy do synteticky generovaných otisků prstů. V rámci této práce je nejdříve toto téma teoreticky rozebráno, je navržena implementace ...
 • Vykreslování planet s využitím adaptivních úrovní detailů 

  Moravec, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá vykreslováním planety v~reálném čase s~adaptivní úrovní detailu terénu v~enginu Unity. Pro adaptivní změnu úrovní detailů je použit a~modifikován algoritmus Chunked LOD. Pro efektivní ...
 • Nástroj pro predikci atributů životního stylu na základě metagenomických dat z tlustého střeva 

  Kubica, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou lidského mikrobiomu na základě metagenomických dat z tlustého střeva. Předmětem zkoumání je zastoupení bakterií na různých taxonomických úrovních v závislosti na životním stylu jedince. Byl ...
 • Vytváření mobilních aplikací metodou reaktivního programování 

  Kříž, Matyáš
  Programování mobilních aplikací v systému iOS zavádí nebo doporučuje používání asynchronních volání procedur a paralelismus. Bývá obtížné v takovýchto aplikacích udržet přehled o toku událostí v programu. Zavádí se různé ...
 • Detekce dopravních značek v obraze a videu 

  Kočica, Filip
  Tato práce řeší problematiku detekce dopravního značení za pomoci moderních technik zpracování obrazu. K řešení byla použita speciální architektura hluboké konvoluční neuronové sítě zvaná YOLO, tedy You Only Look Once, ...
 • Framework pro automatizované testování MCUXpresso Config Tools 

  Dubovský, Tomáš
  Cílem této práce bylo analyzovat stávající řešení frameworku pro testování MCUXpresso Config Tools, dále navrhnout a implementovat různé možnosti optimalizace, které povedou ke zvýšení efektivity testování. Na základě ...
 • Zpětný překlad aplikací pro architekturu x86-64 v nástroji RetDec 

  Kubov, Peter
  Cieľom práce je implementovať podporu spätného prekladu binárnych súborov architektúry x64 pre spätný prekladač RetDec. Práca skúma prístupy reverzného inžinierstva, najmä z pohľadu informačných technológií. Zaoberá sa ...
 • Zpětný překlad aplikací pro architekturu AArch64 v nástroji RetDec 

  Kašťák, Matej
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať spätný prekladač pre architektúru AArch64. Práca najprv uvedie koncept reverzného inžinierstva, následne všeobecne analyzuje platformu procesorov ARM a architektúru spätného ...
 • Vylepšení rekonstrukce datových typů při zpětném překladu 

  Venger, Adam
  Nový škodlivý software sa objavuje neustále. Pre jeho efektívnu analýzu a boj proti nemu sú potrebné nástroje ako dekompilátor. Dekompilácia je zložitý problém a jej zlepšenie vyžaduje využitie všetkých dostupných informácií ...
 • Spojování záznamů v genealogických datech 

  Šorm, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je studium genealogických dat, zjištění možných problému při jejich slučování a implementace metod pro toto slučování dat. V této práci se bude především studovat problematika třídění ...
 • Podpora hraní deskové hry Mlýny mobilní aplikací 

  Kolínek, Daniel
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro mobilní zařízení řešící úlohou určení nejlepšího tahu ve hře Mlýny ze snímku kamery chytrého zařízení. Úloha je rozdělena na podproblémy detekce pozice a následného určení nejlepšího ...