Now showing items 1-10

analysis of sports organization (1)
analýza sportovní organizace (1)
marketing mix (1)
marketingový mix (1)
návrhy na zlepšení (1)
Regional shooting center of youth (1)
Regionální střelecké centrum mládeže (1)
suggestion to improvement (1)
SWOT analysis (1)
SWOT analýza (1)