Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Návrh rozvoje manažera 

  Prášek, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce je stanovit návrh, jak by se měl manažer rozvíjet, na jaké schopnosti je potřeba klást důraz v různých fázích jeho rozvoje a jaké jsou klíčové stránky správného manažera. Teoretická část práce se ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku 

  Kalus, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku Smrček Z-CON, s.r.o. v letech 2013-2015 s využitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. Po vyhodnocení výsledků finanční analýzy navrhuje změny ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Klein, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro ...
 • Měření výkonnosti podniku 

  Pazdera, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu výkonnosti firmy. Analyzuje finanční situací firmy Kofola a.s. v letech 2012 – 2014 pomocí základních metod finanční analýzy. V první části jsou popsané principy finanční ...
 • Podnikatelský záměr - založení start up firmy 

  Zámoravcová, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na podnikatelský záměr start-up firmy zabývající se výrobou látkových pleťových masek. Jelikož spolupracuji s výzkumným týmem, který se na založení firmy podílí, může být tato práce použita ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Lesonický, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na studii průběhu zakázky zvoleným obchodním podnikem. Ve své práci se nejprve zabývám teoretickou částí. Poté představuji společnost LX servis Group s.r.o. a provádím jeho analýzu. Na základě ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Pražák, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn v informačním systému v podobě implementace nové aplikace pro společnost BOSCH Diesel s.r.o., která pomůže s uchováváním a správou potřebných dat. Hlavním cílem je navrhnout a ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku na trhu domácí automatizace a regulace 

  Svobodová, Sára
  V bakalárskej práci sa zaoberám návrhmi na rozvoj obchodných aktivít českej spoločnosti Faster CZ spol. s r.o., ktorá pôsobí na globálnom trhu domácej automatizácie a regulácie. Predmetom podnikania je výroba a predaj ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Konečný, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy VIVO CONECTION s.r.o., která se specializuje na poskytování internetového připojení a telekomunikačních technologií a vývoj softwarových aplikací. Společnost ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Čička, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy NDŽ s.r.o. Pojednáva o posúdení a návrhoch zmien informačného systému. Prvá časť obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzam, ktoré boli uskutočnené ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Ryšánek, Stanislav
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn dílčí části informačního systému konkrétní společnosti. Z analýzy současného stavu firmy bude v návrhu vlastního řešení vybráno vhodné optimální řešení, které přispěje k zefektivnění ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Ferenčák, Richard
  Bakalářská práce na téma:„ Uplatnění marketingu v sektoru služeb“ analyzuje vnitřní a vnější prostředí společnosti PharmaCorp s.r.o., která poskytuje služby v oblasti dodávek specializovaného zdravotnického materiálu do ...
 • Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v Zemědělském družstvu Hrotovice, družstvo 

  Nováková, Šárka
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změny systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v Zemědělském družstvu Hrotovice, družstvo. Práce je složena z teoretické části, která uvádí základní poznatky potřebné k analýze ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Haščáková, Veronika
  Predmetom tejto bakalárskej práce je analýza súčasnej situácie vybraného podniku a následne návrh marketingovej stratégie, prostredníctvom ktorej by podnik mal dosiahnuť stanovené ciele.
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Bednářová, Daniela
  Závěrečná bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti R MALEC s.r.o. za období 2011-2015 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První je zaměřena na teoretické ...
 • Finanční analýza společnosti Sain-Gobain PAM CZ s.r.o. 

  Spousta, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vyhledáním možných ekonomických rizik společnosti Saint-Gobain PAM CZ s. r. o., která působí na trhu litinových vodovodních a kanalizačních systémů. Práce je rozdělena na teoretickou část, která ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Belžíková, Alena
  Bakalářská práce se zaměřuje na různé způsoby financování pořízení dlouhodobého majetku. Cílem bude zhodnotit finanční situaci firmy ABC, s. r. o., porovnat vybrané varianty financování dlouhodobého majetku a následně ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Tvrdý, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn konceptu motivace v daném podniku. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy související s motivací a odměňováním pracovníků. V analytické části je popsán současný stav podniku ...
 • Aplikace kvantitativních metod při finanční analýze vybrané společnosti 

  Kula, Radomír
  Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti pomocí poměrových ukazatelů, časových řad poměrových ukazatelů a užitím matematického softwaru Maple. Z výsledků analýzy a výstupů v softwaru Maple je hodnocen ...
 • Podnikatelský záměr - založení soukromé mateřské školy 

  Šinko, Erik
  V bakalárskej práci sa zaoberám vytvorením podnikateľského zámeru založenia súkromnej škôlky. Prvá časť práce obsahuje teoretické východiská, druhá časť je analytická a skúma podnikateľské prostredie, možnú konkurenciu a ...

Zobrazit další