Collections in this community

Recent Submissions

 • Příprava projektu podniku pro financování pomoci Strukturálních fondů EU 

  Prát, Šárka
  Bakalářská práce prozkoumává možnosti využití financí ze Strukturálních fondů Evropské unie k spolufinancování projektu Poradce, který by ráda realizovala nezisková organizace Vysočina Education. Práce obsahuje vypracovaný ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn 

  Moudrá, Libuše
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve firmě Ing. Antonín Hrubý za účelem odhalení, zdali je nutné tento informační systém měnit a jakým způsobem. Dále bude obsahovat ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn pro společnost M8D s.r.o. 

  Mazáková, Zuzana
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou prostredia firmy M8D s.r.o. a posúdením jej informačného systému. Obsahuje teoretické východiská k danej problematike a analýzy, ktoré boli uskutočnené pre danú firmu. Na základe týchto ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Plhal, David
  Bakalářská práce je zaměřena na použití finanční analýzy a také následné využití statistických metod budoucího vývoje ve firmě AGROS Vyškov – Dědice, a.s.. Práce má několik částí, a to oblast teoretickou, kterou tvoří ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn pro UXA spol. s r.o. 

  Hruška, Milan
  Náplní této bakalářské práce je analýza informačního systému. Nalézt části systému, které je vhodné zefektivnit. První část práce je zaměřena na teoretická východiska zahrnující objasnění pojmů jako je informační systém, ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn společnosti TRIGONA s.r.o. 

  Dočekal, Petr
  Práce pojednává o posouzení a návrhu změn informačního systému a také o technologiích a způsobech, které k tomu byly využity. První část práce vysvětluje teorii k analýze a návrhu informačního systému. V dalších částích ...
 • Analýza databázového systému společnosti a návrh na jeho zlepšení 

  Hlavatý, Radovan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou aktuálneho stavu obchodnej spoločnosti, pôsobiacej v Slovenskej republike v oblasti posudkov a monitorovania životného prostredia. Analýza je zameraná na databázový systém spoločnosti ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Uhlíř, Petr
  Tato Bakalářská práce si klade za cíl objasnit vývoj v zálohování, obnovy a dlouhodobém uchovávání dat jak v obecné úrovni, tak v konkrétním projektu NDK. Dále poukazuje na světové trendy v tomto oboru a zabývá se myšlenkou ...
 • Navrh databáze pro Fitcentrum Strážnice 

  Šebesta, Vladimir
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření SQL databáze pro Fitcentrum Strážnice, která bude sloužit k vedení Fitcentra, jež se skládá z obchodu a tělocvičny.
 • Tvorba aplikace pro generování tiskových sestav z evidence bytů 

  Sedlák, Marek
  Tato bakalářská práce mapuje vývoj aplikace, která vytváří tiskové sestavy z informačního systému Účetnictví, konkrétně z části Evidence bytů, v podobě tabulky v programu Microsoft Excel. Popisuje postup tvorby ve vývojovém ...
 • Využití ICT pro zefektivnění výrobního procesu 

  Tkačin, Michal
  Bakalárska práca analyzuje súčasný stav informačnej podpory výrobných procesov v oblasti vyrezávania komponentov z plechov v spoločnosti Tatravagónka a.s. Poprad. V nasledujúcom kroku navrhuje zmenu vo forme centrálneho ...
 • Návrh a implementace informačního systému pro základní a střední školy 

  Hrdina, Norbert
  Tato práce je vypracována na základě získaných zkušeností a požadavků z oblasti informačních systémů využívaných ve školství a jejím výsledkem je plnohodnotný webový informační systém. Součástí práce je vlastní aplikace ...
 • Návrh databáze pro efektivní fungování penzionu 

  Kornelly, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze, který má zefektivnit činnosti probíhající v penzionu Rumburak s.r.o. První část obsahuje teoretická východiska nezbytná pro řešení dané problematiky, následně jsou zanalyzovány ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Navrátil, Jindřich
  Tématem bakalářské práce je Zálohování dat a datová úložiště. Jsou zde analyzovány problémy související se zálohovacím procesem a datovými úložišti v konkrétním zdravotnickém zařízení. Dále jsou uvedeny praktické návrhy ...
 • Systém ukládání a sdílení dat ve Fakultní nemocnici Brno 

  Lepil, Vilém
  Cílem bakalářské práce je analyzovat a zhodnotit aktuální řešení systém ukládání a sdílení dat ve Fakultní nemocnici Brno, najít cesty ke zlepšení a identifikovat budoucí možný vývoj systému, který by vedl ke zvýšení ...
 • Návrh modelu Oracle BI jako nástroje pro podporu rozhodování 

  Kříž, Jan
  Tato práce se zabývá tématem velmi moderní a intenzivně se rozvíjející oblasti Business Intelligence a vysvětlením pojmů souvisejících. Dále popisuje užitečnost nástrojů Business Intelligence, které pomáhají vedoucím ...
 • Návrh SQL databáze pro elektronický obchod firmy 

  Smečka, Jiří
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a vytvoření SQL databáze pro elektronický obchod firmy. Teoretická část poskytuje základní informace pro úspěšné zvládnutí cílů této bakalářské práce. Údaje o firmě se nacházejí v ...
 • Zvýšení efektivity služeb a servisu pomocí ICT pro firmu Rockfon 

  Kolman, Vlastimil
  Diplomová práce se zabývá porovnáním jednotlivých konkurenčních produktů oproti produktům firmy Rockfon. Bylo použito programování ve VBA – visual basic for applications. Naprogramovaná aplikace by měla pomoci především ...
 • Stimulace pracovníků stavební firmy 

  Pantůčková, Martina
  ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci potřeb stimulace zaměstnanců stavební společnosti SKANSKA. Na základě zhodnocení stávající situace personální politiky ve stavební společnosti sleduje kritická místa ...
 • Analýza kolektivního investování z hlediska různých typů investorů 

  Čech, Pavel
  Tématem práce je kolektivní investování. Vymezuje samotný pojem kolektivního investování, jeho právní úpravu v České republice, výhody a nevýhody. Popisuje subjekty kolektivního investování a jejich členění. V poslední ...

View more