Now showing items 1-20 of 5344

 • Hodnocení výkonnosti podnikatelského subjektu pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Pagáč, Peter
  Bakalárska práca sa zameriava na vyhodnotenie finančnej situácie podniku Vinárstvo Kopeček s.r.o. za určité obdobie. V teoretických východiskách práce budú definované všetky pojmy dôležité k finančnej analýze. V praktickej ...
 • Hodnocení výkonnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Ryba, Jan
  Tato bakalářská práce má za úkol pomocí finanční analýzy zhodnotit výkonnost společnosti PV-Recykling s.r.o, která se zabývá výkupem a likvidací kovů, autovraků, výrobních a strojních zařízení, nakládáním a dalším zpracováním ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Veselý, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku TOS Znojmo a.s., která se zabývá vývojem, výrobou a ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Deneš, Samuel
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie aplikácie, pomocou ktorej bude možné vyhodnotiť ekonomickú situáciu spoločnosti IVTP s.r.o. pomocou štatistických metód. Práca je rozdelená na teoretickú, analytickú a návrhovú ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Fliegerová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření aplikace za účelem automatizace příjímání a odesílání poštovních poukázek ve společnosti. Databáze byla navržena s možností následné analýzy dat za pomoci regresní analýzy a časových řad.
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Kolář, Jan
  Předmětem mojí bakalářské práce je návrh aplikace pro výpočet finanční situace firmy INKAREA s.r.o., kterou jsem si vybral. Program bude vytvořen v intuitivním prostředí MS Excel pomocí jazyku VBA. K výpočtu použiji výkazy ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Odrobinová, Lucia
  Bakalárska práca je zameraná na tvorbu aplikácie, ktorá napomáha zistiť finančnú situáciu vo vybranom podniku. Táto aplikácia, vytvorená v softvéri MS Office Excel 2007 v programovacom jazyku Visual Basic for Applications, ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Boštíková, Kateřina
  Tato práce je zaměřena na uplatnění vybraných matematických a statistických metod, jako podpory pro vytvoření softwarové aplikace. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením ekonomických ukazatelů a statistických metod, ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Brzobohatá, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu aplikace za použití matematických a statistických metod. Tato aplikace je vytvořena v prostředí Microsoft Office Excel. Programovacím jazykem aplikace je Visual Basic for Applications. ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Bartoňková, Simona
  Bakalářská práce představuje zejména vytvoření programu pro podporu výpočtů ekonomické a statické analýzy. Práce má dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se seznámíme se základními ukazateli a v druhé části ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Maulová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti 2G - spol. s r.o. - Přikrývky a polštáře pomocí statistických metod. První část obsahuje teoretická východiska práce, kde jsou vymezeny potřebné pojmy ...
 • Optimalizace procesu montážní linky 

  Janíková, Dominika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu vybraného montážního pracoviště a následnou optimalizací. Bakalářská práce je rozdělena na tři části, přičemž se v první části zaměřím na teoretická východiska, druhá ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti 

  Cohla, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem, který slouží k založení personální agentury. Součástí bakalářské práce je teoretická část související s daným tématem, analytická část a samotný návrh pro založení ...
 • Optimalizace procesu výrobní linky 

  Vu Truong Quang, Duy
  V této bakalářské práci se věnuji analýze a optimalizaci procesů výrobní linky v podniku Otis a.s., který se zabývá výrobou výtahů a eskalátorů. Práce obsahuje detailní analýzu současného stavu, kde jsou popisovány procesy, ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Machálek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu dané společnosti, za použití matematických a statistických metod, které budou popsány v první části práce. V další části pomocí těchto metod analyzujeme data z účetních výkazů abychom ...
 • Komunikační mix společnosti 

  Tomalová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix společnosti Prima Bilavčík, s.r.o. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti marketingu. ...
 • Podnikatelský plán - zřízení cukrárny 

  Velová, Petra
  Zaměřením této bakalářské práce je návrh a sestavení podnikatelského plánu pro založení cukrárny v Mladé Boleslavi. Tato bakalářská práce rozpracovává podnikatelský plán od teoretických základů, přes analýzu současné situace ...
 • Návrh marketingové komunikace 

  Slavíčková, Marie
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu návrhu marketingové komunikace pro středně velkou obchodní společnost. V první části práce jsou popsány teoretická východiska a charakterizovány základní pojmy s poznatky z oblasti ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti při uvedení nového produktu 

  Kundrát, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci a komunikační mix společnosti Shell Czech Republic, a. s. u komplexního B2B produktu palivové karty Shell Card, pro který bude v roce 2019 spuštěn nový systém ...
 • Návrh informačního systému pro vnitrofiremní komunikaci 

  Hallon, Juraj
  Táto práca je návrhom informačného systému pre vnútrofiremnú komunikáciu malej firmy. Tá dlhodobo trpí na nejednoznačné komunikačné kanály - vzniká množstvo komunikačného šumu, čo znižuje efektivitu práce manažmentu a ...