Now showing items 21-32 of 32

 • Návrh internetových stránek 

  Fučíková, Aneta
  Podstatou této bakalářské práce je vytvoření reprezentativních internetových stránek, které zajistí lepší propagaci podniku a poslouží jako informační zdroj pro potencionální zákazníky. Součástí mé práce je shrnutí obecné ...
 • Návrh internetových stránek 

  Vlček, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá možností propagace Svazku obcí Moravia, se zaměřením na soustředěnou propagaci pomocí společných webových stránek. Svazek obcí Moravia (dále mikroregion Moravia) slučuje 7 obcí: Výrovice, Višňové, ...
 • Návrh nabídkového systému pro cestovní agenturu 

  Petr, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout informační systém pro vytváření nabídek zájezdů klientům cestovní agentury. Systém bude integrován do webového portálu a bude umožňovat interaktivní formou vytvářet pro zákazníky ...
 • Návrh portálu pro zlepšení informovanosti zákazníků firmy 

  Bednářová, Iveta
  Bakalářská práce pojednává o problematice bezdrátových sítí, problémech s rozsahem znalostí zákazníků v této oblasti, tvorbě internetových stránek a elektronickém obchodě. Obsahuje návody, postupy a potřebné informace, ...
 • Návrh specializovaného portálu pro dřevozpracující průmysl 

  Kudelás, Stanislav
  Bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie návrhu špecializovaného portálu pre drevospracujúci priemysel, ktorý spája elektronický obchod a informačný portál. Ukazuje výhody jednotlivých častí portálu a vzájomnú previazanosť ...
 • Návrh webového portálu fotbalového svazu 

  Vařacha, Jan
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout vhodné webové stránky pro okresní fotbalový svaz. Webová prezentace by měla sloužit nejen hráčům, funkcionářům klubů, funkcionářům svazu a rozhodčím, ale zejména také široké ...
 • Návrh webových stránek 

  Hanáček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webových stránek s dílčí částí informačního systému pro Základní školu a Mateřskou školu Ladná. Webové stránky budou určeny k nalezení veškerých informací o škole pro širokou. Informační ...
 • Redesign internetové stránky pro firmu ESOX-PLAST s.r.o. 

  Multáňová, Jana
  Bakalárska práca sa zaoberá redesignom webovej stránky spoločnosti Esox-plast s.r.o. V úvode spomeniem jednotlivé postupy a techniky využívané pri tvorbe stránok. Ďalej v práci zhodnotím súčasnú situáciu webovej prezentácie ...
 • Tvorba a implementace internetových stránek firmy 

  Krause, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou zcela nové internetové prezentace firmy, která doposud nebyla žádným způsobem medializována. Podrobně zpracovává tvorbu nového statického webu podle moderních postupů a dodržuje ...
 • Tvorba www stránek dle standardů 

  Báňa, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o problematice tvorby webových stránek dle standardů. Součástí práce je stručná historie problematiky tvorby webu, návody, postupy a potřebné informace, které jsou úzce spjaty s tvorbou moderního ...
 • Účetní modul podnikového informačního systému 

  Machala, Ondřej
  Obsahem této práce je popis vývoj účetního modulu informačního systému společnosti inLink CZ, s.r.o. První část práce se zabývá analýzou potřeb společnosti z pohledu evidence účetních případů, příslušných dokumentů a ...
 • Vývoj webové aplikace 

  Procházka, Šimon
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj webové aplikace, která bude sloužit jako dokumentační nástroj pro framework společnosti LOGEX Solution Center s.r.o. Tato aplikace byla vytvořena za využití frameworku Angular a byla ...