Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace aditivní metody Fused Deposition Modeling pro výrobu hlavice na zavlažování 

  Jandák, Lukáš
  Bakalářské práce byla zaměřena na návrh, konstrukci a výrobu prototypové hlavice na zavlažování s využitím moderní aditivní technologie Rapid Prototyping. Model hlavice byl vytvořen v parametrickém programu SolidWorks, ...
 • Návrh 3D katalogu pro firmu 

  Hubert, Michal
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice internetových 3D katalogů. Obsahuje teoretické základy počítačové grafiky a 3D modelování. Analyzuje současný stav společnosti S&K KONTAKT a jejího aktuálního katalogu produktů. ...
 • Transformace firemního loga za využití 3D pohyblivé grafiky 

  Zunka, Ondřej
  Obsahem tohoto dokumentu je rekonstrukce loga společnosti do trojrozměrné podoby a následné vytvoření dvou krátkých propagačních videí. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. V první části ...
 • Tvorba 3D elektronických katalogů 

  Spousta, Martin
  Bakalářská práce pojednává o problematice tvorby 3D elektronických katalogů v obecné rovině praktického využití. Obsahuje popis současného stavu elektronických katalogů, teoretické řešení problému s popisem výhod, nevýhod ...