Now showing items 1-1 of 1

  • Význam cizích jazyků pro přijetí na pracovní pozici 

    Křenek, Lukáš
    Tato práce poukazuje na skutečnost, jak důležitá může být znalost cizích jazyků pro přijetí na pracovní pozici, o kterou usilujeme již studováním vysoké školy. Popsána je paměť, učení, zapomínání a rovněž metody, podle ...