Now showing items 1-2 of 2

  • Model e-marketingu vybrané části bankovního sektoru 

    Sukupová, Martina
    Bakalářská práce pojednává o porovnání klíčových bank České republiky z hlediska nabízených služeb pro různé typy klientů. Výběr bank je zúžen na dvě konkrétní (Česká spořitelna, Komerční banka). Dále práce popisuje ...
  • Model elektronického bankovnictví 

    Veselý, Milan
    Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu propojení klienta s bankou prostřednictvím elektronického bankovnictví a návrh modelu pro podnikatelské prostředí. Jednotlivé části kapitoly o současném stavu jsou ...