Now showing items 1-1 of 1

  • Soustavy polynomiálních rovnic v ekonomii 

    Šramková, Kristína
    Bakalárska práca je založená na aplikácii matematického aparátu pri analýze ekonomických modelov, konkrétne modelov, ktoré vedú na sústavu polynomiálnych rovníc. Jednou z častí je súhrn základných poznatkov z oblasti algebry ...