Now showing items 1-1 of 1

  • Záměr o zavedení nové chladicí technologie 

    Hlaváč, Martin
    Práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu za účelem výběru nejvhodnější oblasti pro zavedení nové technologie na trhu. Tím je trh Australský.Věnuje se teoretické části problému i praktické. Obsahuje popis ...